a snažím sa nájsť možnosti práce plus veľkosti? Studio od Torrid je nová zbierka, ktorá […]